HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AV. ESEN ŞENTUT ÖZGÜN

Hukuk İşleri Müdürü

GÖREVLERİMİZ

- Yargı mercilerinde Belediye lehine veya aleyhine açılan davalarda belediyeyi temsil etmek, savunmak, izlemek ve sonuçlarını takip etmek,

- Belediye Otomasyon Programı konusunda personellerimizin karşılaştıkları sorunlar giderilip gerekli olduğu durumlarda eğitimleri vermek, E-Belediye uygulaması ile vatandaşlarımızın vergi ve borçlarını internet üzerinden kolayca ödemelerini sağlamak, meydana gelen sorunlara anında müdahale etmek

- Belediyenin alacaklarından dava ve icra yoluyla tahsilini gerektiren işlemleri yürütmek,

- Belediye Başkanı adına yargı mercilerinde hakemler, icra daireleri ve noterlerde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak, duruşma ve keşiflere iştirak etmek,

- Mahkeme kararları uyarınca Belediye ve ilgili Müdürlüklerce yerine getirilmesi gereken kararları ve yapılması gereken işlemleri ilgili birimlere bildirerek zamanında yerine getirilmesini sağlamak

Tel: 0324 336 65 83 Dahili: 137 | E-Posta: hukukisleri@akdeniz.bel.tr