AKDENİZ'DEN HABERLER

Meclis Gündemi

29.05.2019

BelediyeMeclisimiz aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 5393 Sayılı BelediyeKanununun 20.maddesine göre 10 HAZİRAN 2019Pazartesi günü saat 10:00’da, MersinAkdeniz Belediyesi Konferans Salonu’nda 1.Dönem,3.Toplantı, 1.Birleşim, 1.Oturumunuyapacaktır.

Duyurulur.

                                  

G Ü N D E M       :

1-Yoklama.

2-Bir önceki birleşim tutanak özetinin okunması.

3-22/02/2018 tarih 30340 ve 07/12/2018 tarih 30618 Sayılı ResmiGazetelerde “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik”hükümlerine göre düzenlenen Otopark Bedellerinin tespiti ile ilgili teklifingörüşülmesi.

4-Memur iptal – ihdas cetvelleri ileilgili teklifin görüşülmesi.

5-Belediyemiz sınırlarınıngenişlemesi nedeniyle, çocuklarımızın daha iye şartlarda eğlenebilmeleri içinoyun grupları, engelli vatandaşlarda göz önünde bulundurularak modern sporaletleri, aydınlatma direkleri, çöp kovaları ve banklara ihtiyaç duyulmaktadır.Bu ihtiyaçları Belediyemiz öz kaynakları ile karşılama imkanı bulunmadığından,İller Bankası A.Ş.’den yaklaşık 5.000.000,00-TLkredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere BelediyeBaşkanı Mustafa Muhammet GÜLTAK’ın yetkilendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6-Belediyemiz sınırlarınıngenişlemesi nedeniyle, Meski, Tedaş, Türk Telekom vb. resmi kurumların altyapıçalışmalarından dolayı bazı yollarımızın bozuk olması, ayrıca yeni açılacakyolların olması nedeniyle muhtelif sokak ve yollara asfalt kaplama, yama, sathikaplama, bordür, karo, kilitli parke ve diğer malzemelere ihtiyaçduyulmaktadır. Bu ihtiyaçları Belediyemiz öz kaynakları ile karşılama imkanıbulunmadığından, İller Bankası A.Ş.’den yaklaşık 10.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili hertürlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa Muhammet GÜLTAK’ınyetkilendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7-Belediyemizde yapılan Atama veGörevlendirmeler ile ilgili Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.

8-Temenni ve öneriler.