BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCAY KARAKAŞ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

GÖREVLERİMİZ

Belediyemizce yürütülmekte olan plan, proje, program ve çalışmalar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, belediyemizin çalışmalarını anlatan dergi ve kitapçıkların hazırlanmasını ve yayınlanmasını sağlamak, basın kuruluşları ile ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak, basın yayın kuruluşlarının (gazeteler, dergiler, televizyonlar) takibini sağlamak, basın toplantıkarı düzenlemek, basın bültenleri hazırlamak, çekilen fotoğraf ve videoların sistematik arşivlenmesini sağlamak, resmi internet sitemize haber ve duyuruların girişini sağlamak.

Tel: 0324 336 65 83 Dahili: 111 | E-Posta: basinyayin@akdeniz.bel.tr